Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đoàn Thị Yến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Huyện Lục Ngạn
Quận/huyện Huyện Lục Ngạn
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2042 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1567 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này