Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Minh Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Văn Lâm
Quận/huyện Huyện Văn Lâm
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn Thị Thắm
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2609 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6052 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này