Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Nhật Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hưng Thạnh
Quận/huyện Huyện Tháp Mười
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1362 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1277 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này