Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Phượng Dũng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phương Trung 1
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Lê Hoàng Huy, Lê Huy
Đã đưa lên 243 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1475 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18316 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này