Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Thị Cẩm Tú
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhơn Ninh
Quận/huyện Huyện Tân Thạnh
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 42 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 594 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24250 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này