Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Mạnh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Thạch
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Trần Thị Thu Trà, Nguyễn Chi Thanh
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1928 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10267 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này