Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thắng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Minh Hoàng
Quận/huyện Huyện Phù Cừ
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 475 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13068 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này