Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Ngọc Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Lãnh 2
Quận/huyện Huyện Đồng Xuân
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Mai Hoàng Sanh, Đặng Ngọc Thành
Đã đưa lên 563 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 257 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 163634 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này