Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ma Lưới
Quận/huyện Huyện Ninh Sơn
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 275 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1350 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 38819 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này