Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Hoài Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cảnh Hoá
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Lê Ngọc Chí, Nguyễn Văn Đông
Đã đưa lên 30 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 959 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5639 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này