Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Thanh Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hương Đại
Quận/huyện Huyện Vũ Quang
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Lê Thanh Nhượng, Phan Thị Hồng Vân
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 758 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1508 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này