Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trường Đãnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quế Hiệp
Quận/huyện Huyện Quế Sơn
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 40 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 829 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11451 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này