Tìm kiếm

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phan Việt Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Đình Chinh
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 362 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 632 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này