Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Minh Trí
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Tuyền
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Hoàng Ngọc Sơn, Hoàng Ngọc Sơn
Đã đưa lên 100 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1069 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6476 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này