Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Văn Bắc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/baclv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Lộc
Quận/huyện Huyện Hậu Lộc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Phạm Minh Hợi, Phạm Văn Tuân
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 961 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2440 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này