Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trương Trà
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồng Thượng
Quận/huyện Huyện A Lưới
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Phan Công Lệnh, Hoàng Vũ Bảo Lộc
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1152 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3274 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này