Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Thị Thúy Liễu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Linh 1
Quận/huyện Huyện Đại Từ
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1524 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11856 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này