Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

34709.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trịnh Trọng Luật
Giới tính Nam
Website https://trinhtrongluat.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Định Hưng
Quận/huyện Huyện Yên Định
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên dạy tiếng Anh trường THCS Định Hưng-Yên Định-Thanh Hóa
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 646 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1685 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 55 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 712724 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này