Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Tinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tinh12nhc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Hằng Chi
Quận/huyện Huyện Lộc Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Phan Toai, Bùi Văn Hùng
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2968 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2483 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này