Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Lan
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thulanytam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hải Ninh
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Hoàng Hà Nam, Nguyễn Thị Hồng Hiệp
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 146 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 849 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này