Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Tuyết
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tuyetle66
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Ngọc Lặc
Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu GV giỏi Môn Toán cấp tỉnh Năm 1998
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Đàn, Phan Thanh Quyền
Đã đưa lên 1555 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 161 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 814649 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này