Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Trâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Linh Đông
Quận/huyện Quận Thủ Đức
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 142 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2580 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này