Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Quận/huyện Quận 10
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Giới thiệu anh hung tong dat
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 655 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 192 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này