Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

375955.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Lê Xuân Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Khoa Chuyên Toán Đại học Quốc gia Hà Nội
Quận/huyện Quận Thanh Xuân
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu giáo viên giỏi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 227 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 16846 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57950 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này