Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đoàn Thanh Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Thanhhaiskv
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tùng Ảnh
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Ngọc Hùng
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3598 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 49 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này