Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Đức Mạnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trà Tân 3
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học
Giới thiệu NHIỀU NĂM ĐẠT THÀNH TÍCH LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1205 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 574 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này