Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thịnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngô Thời Nhiệm
Quận/huyện Huyện Định Quán
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 73 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3574 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36420 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này