Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Đàm Thị Ánh Điệp
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bán công Lê Anh Xuân
Quận/huyện Quận 11
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1611 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1077 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này