Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Quan Thái
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/QUANTHAI82
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Kế Sách
Quận/huyện Huyện Kế Sách
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Phú Được, Nguyễn Dũng Hon
Đã đưa lên 147 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1810 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3717 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này