Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Ngọc Bằng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lộc Sơn
Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Nguyễn Minh Nhật, Đậu Thế Tài
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1648 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 180 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này