Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Thảo Chi
Giới tính Nữ
Đơn vị trung tam gdtx- tram tau
Tỉnh/thành yen bai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 2420 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này