Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyên Duy Bình
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/kitty128
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Nội trú Vùng Cao
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Bùi Quốc Đông, Đào Ngọc Hùng
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1113 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1937 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này