Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Vũ Hồng Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Học viện Hậu cần - Phòng Thông tin KHCN Môi trường
Quận/huyện Quận Long Biên
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 345 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 78 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này