Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ngô Minh Ngọc
Giới tính Nữ
Đơn vị tr­­uong THCS Khánh Thuọng
Tỉnh/thành TP Hà nọi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2248 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3777 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này