Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Anh Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngoanhtuanlgbg30
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Hương2
Quận/huyện Huyện Lạng Giang
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Ngô Phương Anh, Đồng Xuân Nhất
Đã đưa lên 178 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 596 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7827 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này