Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

419233.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Lam Pavel
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Văn Ơn
Quận/huyện Quận 1
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 625 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 462 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này