Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Hoài Hoang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoaihoang_nd
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Diêu
Quận/huyện Huyện Tuy Phước
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Dặng Văn Hậu
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1612 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36862 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này