Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

442715.jpg";i:1;i:188;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Bùi Đoàn Vi Uyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Tất Thành
Quận/huyện Thị xã Quảng Trị
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Hoàng Chiến Công, Hoàng Bá Diệp
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2660 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1247 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này