Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Luân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/minhluanag
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bình Mỹ
Quận/huyện Huyện Châu Phú
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Nguyễn Thị Hồng Yến, Lâm Văn Hậu
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1552 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3683 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này