Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên ThS. Cao Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Học viện Chính sách và Phát triển
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 53 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 404 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này