Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Quý Đông
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Lào Cai
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Giới thiệu O
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1382 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3372 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này