Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vi Văn Thoài
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Quỳ Châu
Quận/huyện Huyện Quỳ Châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 398 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 370 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này