Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hòn Tre
Quận/huyện Huyện Kiên Hải
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 752 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này