Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Vân Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cao Thành
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Vũ Thanh Hường, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 56 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 775 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9075 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này