Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Trần Văn Đông
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nhơn Thọ
Quận/huyện Huyện An Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thân Thương, Dương Văn Thạo
Đã đưa lên 62 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 451 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13981 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này