Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hạ Hòa
Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
Tỉnh/thành Phú Thọ
Giới thiệu hoc sinh lop 7a1
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 86 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này