Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

537064.jpg";i:1;i:150;i:2;i:188;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyentu77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cao Minh
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Xác thực bởi Hoàng Thị Tiêng, Trần Thị Thương
Đã đưa lên 212 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 983 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 20 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11628 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này