Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Lê Văn Dục, Nguyễn Thị Phượng
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 663 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2029 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này