Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Huệ
Quận/huyện Quận Hà Đông
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 883 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4314 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 595361 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này