Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Tài Thiều
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị phong giao duc dao tao
Quận/huyện Huyện Đan Phượng
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thu Hương, Tạ Mạnh Tùng
Đã đưa lên 2420 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 116 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 269042 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này